Praktijk Psychomotorische Kindertherapie Baarn

 

Psychomotorische kindertherapie is een speelse, ervaringsgerichte en lichaamsgerichte vorm van therapie voor kinderen die vast dreigen te lopen op sociaal en emotioneel gebied en dit in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

De therapie biedt het kind een mogelijkheid om nieuwe, positieve ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken. De therapeut sluit aan bij de sterke kanten, de talenten van het kind, kijkt vooral naar de ontwikkelingsmogelijkheden en er wordt gewerkt met middelen (spel, beweging, creatieve middelen) die het kind aanspreken en de therapie niet belastend maken.

De spelkamer, een veilige plek.

De therapeut zorgt voor een veilige plek door met aandacht, vertrouwen en acceptatie het kind tegemoet te treden. Hierdoor durft het kind zich toe te vertrouwen en al spelend worden gevoelens geuit en gebeurtenissen verwerkt. Hierdoor zal het kind van binnen steeds meer stevigheid ervaren. Voor ouders is het belangrijk inzicht te krijgen waar het kind tegenaan loopt en te weten hoe hiermee in de thuissituatie om te gaan.

Voor meer informatie over de Psychomotorische Kindertherapie wordt u voorlopig verwezen naar de landelijke website www.NVPMKT.nl U kun ook contact opnemen met de therapeut voor een kennismakingsgesprek waarin u een indruk kunt krijgen van de werkwijze in de praktijk. In dit gesprek wordt ingegaan op de wensen die u voor uw kind heeft en kan worden vastgesteld of de therapie geschikt is voor uw kind.

Aan het kennismakingsgesprek zijn voor u geen kosten verbonden. Voor alle overige contacturen wordt €65,00 per uur in rekening gebracht. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren of de therapie in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Een aantal gemeenten heeft inmiddels ook een budget voor ervaringsgerichte therapie voor kinderen.

Contact

De therapeut werkt sinds 2009 in de praktijk in Baarn en voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan de uitoefening van het vak van psychomotorisch kindertherapeut en is aangesloten bij de overkoepelende organisaties FVB(PMKT), RBCZ, WKKGZ/NIBIG.

Marloes de Goede

Marloes de Goede
Praktijk PMKT
Nassaulaan 61
3743 CB Baarn T: 06 23921123
E: info@praktijkpmkt.nl